Zware vliegtuigbom gevonden op de bouwlocatie

Zware vliegtuigbom gevonden op de bouwlocatie

Op het bouwterrein in het centrum van Huissen, waar Hof van Huesse zal worden gerealiseerd is een zware vliegtuigbom uit de Twede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een 500-ponder met zover bekend de ontsteking er nog in. 

De bom ligt aan de Langekerkstraat op de plek waar de Aloysiusschool stond. De Explosieven Opruimdienst Defensie (EOD) heeft de bom afgedekt met een flinke berg zand. De teamleider Explosieven en Veiligheid van de politie stelt met klem dat de situatie ter plaatsen daarmee nu veilig is. De komende dagen zal de EOD een plan opstellen hoe deze bom verwijderd of onschakelijk gemaakt kan worden.