kavel overgedragen aan Janssen de Jong

kavel overgedragen aan Janssen de Jong

Grondoverdracht aan Janssen de Jong Projectontwikkeling BV van de Aloysiuslocatie in Huissen

 

Op 8 februari heeft wethouder Johan Sluiter een sleutel en een kloostermop van het voormalige klooster (1400 n.Chr) van de Aloysiuslocatie overgedragen aan Rob Gerritsjans van Janssen de Jong Projectontwikkeling. Hiermee is de grond overgedragen en gereed voor de bouw van Hof van Huissen.

 

Op 24 januari 2022 is de sloop van de voormalige schoolgebouwen gestart en de grond bouwrijp gemaakt voor 30 woningen (12 grondgebonden woningen en 18 appartementen) met een halfverdiepte parkeergarage met 89 parkeerplaatsen en daarboven een semi-openbare binnentuin.

 

Archeologisch onderzoek

Voordat er gebouwd kan worden, is er een archeologisch onderzoek gedaan onder begeleiding van een OOO-deskundige (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten). Er zijn unieke sporen gevonden uit de periode 1000-1200 na Christus en overblijfselen van gebouwen uit de veertiende tot de negentiende eeuw. Ook zijn er resten van munitie gevonden en een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) verwijderd van de locatie en nabij het Looveer gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

 

Samenwerking

Wethouder Sluiter benadrukte de prettige samenwerking met de betrokken partijen: Janssen de Jong projectontwikkeling, IDDS sloopmanagement en Van Dalen Sloop en Asbestverwijdering. Ondanks de vele archeologische vondsten en explosieven  is deze fase het project op tijd afgerond. Janssen de Jong heeft aangegeven de kloostermop een mooie plaats te geven in het Hof van Huesse.