Archeologische Topvondsten in Huissen

Archeologische Topvondsten in Huissen

In 2022 heeft IDDS, voorafgaand aan een herontwikkeling, de ontgraving van een bouwkuip in het historische centrum van het Gelderse Huissen begeleid. Hierbij waren de teams van Archeologie en Explosieven dagelijks aanwezig. Beide afdelingen vonden zeer interessante dingen in de grond. Hoewel de uitwerking van het onderzoek nog in volle gang is, kan archeoloog Astrid Koekkelkoren alvast wat mooie archeologische vondsten delen.

“Het terrein in Huissen was al heel vroeg bewoond.”, vertelt Astrid. ”Hoewel resten vanaf de achtste eeuw werden verwacht, is er zelfs een houten waterput uit de zesde eeuw aangetroffen. Vermoedelijk is deze oudste fase van de bewoning deels verdwenen door een overstroming, waardoor er maar weinig over bekend is. De locatie bleef echter in trek. Na de overstroming werd het gebied opnieuw bebouwd met houten boerderijen en bijgebouwen. Er zijn enkele erven te onderscheiden op basis van de greppels die eromheen lagen. Palenclusters geven aan waar gebouwen hebben gestaan. De locatie nabij de oudste kern van Huissen zal vast aantrekkelijk zijn geweest. Het feit dat het terrein rond 1350 net binnen de stadsmuren kwam te liggen, is ook een indicatie dat het de moeite waard was om het bij de stad te betrekken.”

“In het midden van de vijftiende eeuw werd hier het St. Elisabeth Convent gesticht. De meeste bebouwing van het complex lag ten noorden van het onderzochte gebied, maar er zijn alsnog muurresten aangetroffen die werden omgeven door een sloot. Aan de andere zijde van de sloot lag de kloostertuin die werd bewerkt door de nonnen en het personeel convent. De kloostertuin – en na de sloop van de kloostergebouwen in het begin van de 19e eeuw ook de rest van het gebied – zijn tot de twintigste eeuw gebruikt als tuinderij. In de twintigste eeuw werd er een school gebouwd, die echter in de Tweede Wereldoorlog is vernield door een brandbom. Na de oorlog zijn de scholen opnieuw opgebouwd: een jongensschool en meisjesschool. Helaas hebben de funderingen van deze gebouwen de oudere resten plaatselijk beschadigd.”

Nieuwsgierig naar afbeeldingen welke mooie stukken op deze plek zijn gevonden, zie: https://idds.nl/topvondsten-in-huissen/